Hotline: 0977.821.821
Thông Tin Môi Trường
Ngày: 2024-05-31 15:07:49
KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG
Kế hoạch ứng phó sự cố môi trường của dự án “Trạm xử lý nước thải 2.000 m3 /ngày.đêm” đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp An Hạ huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là Dự án) của Khu công nghiệp An Hạ tại xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

Nguồn:
Tin liên quan