Hotline: 0977.821.821
Thông Tin Môi Trường

Ngày: 2024-06-27 09:51:57

V/v Phê duyệt Quy chế bảo vệ môi trường KCN An Hạ của Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN An Hạ, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Ngày: 2024-06-27 09:46:56

Kết quả khảo sát đo đạc môi trường - Khu công nghiệp - Địa điểm lấy mẫu : Nhà máy xử lý nước thải tập trung - Bql Kcn An Hạ

Ngày: 2024-05-31 15:02:30

Kết quả khảo sát đo đạc môi trường - Khu công nghiệp - Địa điểm lấy mẫu : Nhà máy xử lý nước thải tập trung - Bql Kcn An Hạ

Ngày: 2024-05-31 15:07:49

Kế hoạch ứng phó sự cố môi trường của dự án “Trạm xử lý nước thải 2.000 m3 /ngày.đêm” đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp An Hạ huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là Dự án) của Khu công nghiệp An Hạ tại xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh