Hotline: 0977.821.821
Thanh toán

Đất tại Khu Công Nghiệp AN HẠ đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Để hỗ trợ Nhà đầu tư trong huy động vốn sản xuất kinh doanh, Công ty Nhựt Thành tạo điều kiện sớm nhất trong việc sang tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Nhà đầu tư để Nhà đầu tư huy động vốn.