Hotline: 0977.821.821
Loại Nhà Ở

1. NHÓM NHÀ LIÊN KẾ

 • Diện tích mỗi căn : 86 – 167 m2.
 • Mật độ xây dựng : 72 – 88%.
 • Tầng cao : 3.
 • Hệ số sử dụng đất : 2,2 - 2,3 .

2. NHÓM NHÀ VƯỜN SONG LẬP

 • Diện tích mỗi căn : 177 – 259 m2.
 • Mật độ xây dựng : 55 – 73,33%.
 • Tầng cao : 3.
 • Hệ số sử dụng đất : 1,6 – 1,7 .

3. NHÓM NHÀ LƯU TRÚ CHO CÔNG NHÂN

 • Tổng diện tích : 24,8318 m2.
 • Mật độ xây dựng : 55%.
 • Tầng cao : 5.
 • Hệ số sử dụng đất : 2,7 .

4. NHÓM NHÀ TĐC GIAO THÀNH PHỐ

 • Diện tích mỗi căn : 95 – 209,4 m2.
 • Mật độ xây dựng : 72 – 88%.
 • Tầng cao : 3.
 • Hệ số sử dụng đất : 2,2 - 2,3 .