Hotline: 0977.821.821
Quy hoạch sử dụng đất

Theo Quyết Định Phê duyệt qui hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 Khu Dân Cư Khu Công Nghiệp AN HẠ của Uỷ Ban Nhân Dân huyện Bình Chánh số 8278/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009.

1. Qui mô Khu Dân Cư: Diện tích 27,0455 ha.

2. Giới hạn của Khu Dân Cư:

 • Phía Bắc: Giáp cống thuỷ lợi 4.
 • Phía Nam: Giáp hành lang tuyến điện cao thế.
 • Phía Tây: Giáp Khu Công Nghiệp An hạ.
 • Phía Đông: Giáp Khu dân cư hiện hữu.

3. Mục tiêu xây dựng Khu Dân Cư:

 • Đầu tư xây dựng khu lưu trú cho công nhân;
 • Đầu tư xây dựng trường mẫu giáo, nhà trẻ, trường trung học cơ sở;
 • Trung tâm thương mại;
 • Trung tâm y tế;
 • Khu nhà ở dạng liên kế vườn nhằm đáp ứng một phần nhu cầu về nhà ở cho công nhân, chuyên gia và nhân dân;
 • Công viên, khu vui chơi, thể dục thể thao phục vụ cho công nhân và cư dân;
 • Xây dựng hệ thống giao thông, cấp điện, cấp – thoát nước, thông tin liên lạc … nhằm đảm bảo kết nối phù hợp với hệ thống trong khu vực, tạo lập một Khu đô thị với môi trường sống tốt, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

4. Cơ cấu sử dụng đất:

Chỉ tiêu Diện tích(ha) Tỉ lệ (%)
Tổng diện tích đất KDC 27,0455 100,00
Đất nhóm nhà ở

Trong đó:

 • Đất nhóm nhà liên kế
 • Đất nhóm nhà vườn song lập
 • Đất nhóm nhà lưu trú công nhân
 • Đất nhóm nhà tái định cư giao TP
9,1811

2,0719
1,8751
2,4831
2,7510
33,90
Đất công trình công cộng

Trong đó:

 • Đất trường mẫu giáo
 • Đất trường trung học cơ sở
 • Đất trung tâm thương mại
 • Đất trung tâm y tế
2,7676

0,7531
1,8046
0,1589
0,0510
10,30
Đất công viên cây xanh, TDTT 6,0822 22,50
Đất giao thông 9,0145 33,30