Hotline: 0977.821.821
Công trình giáo dục

Các công trình giáo dục được bố trí trong Khu Dân Cư nhằm xây dựng cơ sở để phục vụ cho con em công nhân và cư dân địa phương.

1. TRƯỜNG MẪU GIAO – NHÀ TRẺ 

Diện tích khu đất         : 7.531 m2.

Diện tích xây dựng      : 3.012 m2.

Mật độ xây dựng         : 40%.

Tầng cao                     : 2.

Hệ số sử dụng đất       : 0,8.

2. TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

Diện tích khu đất         : 18.046 m2.

Diện tích xây dựng      :   7.218 m2.

Mật độ xây dựng         : 40%.

Tầng cao                     : 2.

Hệ số sử dụng đất       : 0,8.