Hotline: 0977.821.821
Công Trình Thương Mại

Trung tâm thương mại được xây dựng ở trung tâm Khu dân cư, bố trí các dịch vụ thương mại cho cộng đồng dân cư, công nhân Khu Công Nghiệp và Doanh Nghiệp.

  • Diện tích Khu đất thương mại : 1.589 m2.
  • Mật độ xây dựng : 40%.
  • Tầng cao : 2.