Hotline: 0977.821.821
Dịch vụ

GIÁ ĐIỆN

Giá điện: Tại thời điểm hiện nay áp dụng theo Thông tư 05/2011/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 25 tháng 02 năm 2011. Đối với cấp điện áp từ 06 đến dưới 22 KV cho ngành sản xuất áp dụng từ 01 tháng 03 năm 2011 như sau:

 • Giờ cao điểm : 1.999 VNĐ/Kwh.
 • Giờ bình thường : 1.093 VNĐ/Kwh.
 • Giờ thấp điểm : 683 VNĐ/Kwh.

(Giá chưa bao gồm 10% thuế GTGT. )

Ghi chú:

Giờ bình thường:

 • Thứ 2 đến thứ 7: Từ 4:00 đến 9:30; Từ 11:30 đến 17:00; Từ 20:00 đến 22:00.
 • Chủ nhật: Từ 4:00 đến 22:00.

 

Giờ cao điểm:

 • Thứ 2 đến thứ 7: Từ 9:30 đến 11:30; Từ 17:00 đến 22:00.
 • Chủ nhật: Không có giờ cao điểm.

 

Giờ thấp điểm:

 • Tất cả các ngày trong tuần: Từ 22:00 đến 04:00 sáng hôm sau.

 

Phương thức thanh toán: Hàng tháng.

GIÁ NƯỚC

 • Giá nước tại thời điểm hiện nay:
 • Giá nước: 0,5 USD/m3.
 • Phương thức thanh toán: Hàng tháng.

ĐƠN GIÁ XỬ LÝ NƯỚC THẢI

 • Đơn giá xử lý nước thải: Tại thời điểm hiện nay là: 0,325 USD/m3 (Chưa bao gồm thuế GTGT).
 • Tiêu chuẩn nước thải từ các nhà máy khi xả thải vào hệ thống thu gom nước thải của KCN phải đạt cột B theo QCVN 24:2009/BTNMT.
 • Tiêu chuẩn nước thải sau khi xử lý tại Nhà máy xử lý nước thải của KCN thải ra môi trường đạt cột A theo QCVN 24:2009/BTNMT.
 • Phương thức xác định khối lượng nước thải: Khối lượng nước thải được tính bằng 80% lượng nước cấp.
 • Phương thức thanh toán: Hàng tháng.

PHÍ DUY TU CƠ SỞ HẠ TẦNG VÀ SỬ DỤNG TIỆN ÍCH CÔNG CỘNG

 • Đơn giá: Tại thời điểm hiện nay là: 0,05 USD/m2/tháng.
 • Diện tích thu phí: Tính trên diện tích đất cho thuê.
 • Phương thức thanh toán: Hàng tháng.

CÁC CHI PHÍ KHÁC: ĐIỆN THOẠI, FAX, INTERNET, RÁC THẢI

 • Đơn giá: Được tính theo qui định của đơn vị cung cấp dịch vụ.
 • Phương thức thanh toán: Hàng tháng.

Ghi chú:

 • Giá điện, nước: Có thể thay đổi nếu cơ quan nhà nước có điều chỉnh giá.
 • Đơn giá xử lý nước thải, duy tu CSHT & sử dụng tiện ích công cộng: Căn cứ Hợp đồng thuê lại đất.