Hotline: 0977.821.821
Thuê đất
  • Thời gian cho thuê: Từ ngày ký hợp đồng đến hết ngày 29 tháng 01 năm 2058.
  • Giá cho thuê: Thoả thuận.
  • Gía tham khảo hiện nay (thanh toán bằng đồng Việt Nam, tương đương): Thỏa thuận tại thời điểmthuê đất (Giá cho thuê phụ thuộc vị trí khu đất, phương thức thanh toán, thời điểm thuê).
  • Phương thức thanh toán: Thoả thuận.
  • Diện tích cho thuê tối thiểu: Thoả thuận.

Ghi chú: Giá thuê đất là giá tham khảo hiện nay. Giá có thể thay đổi theo thời gian. Để biết giá thời điểm, xin liên hệ Công ty CP Nhựt Thành.