Hotline: 0977.821.821
Lĩnh vực kêu gọi đầu tư
  • Cơ khí chế tạo máy, cơ khí chính xác.
  • Điện, điện tử, công nghệ thông tin.
  • Dược phẩm, hoá dược, hoá chất.
  • Sản xuất các sản phẩm kim loại.
  • Cơ khí, đúc kim loại.
  • Vật liệu xây dựng cao cấp.
  • Sản xuất các loại bao bì.
  • Chế biến lương thực, thực phẩm (tinh).
  • Các dịch vụ phục vụ sản xuất công nghiệp.
  • Các ngành công nghiệp khác không gây ô nhiễm môi trường.