Hotline: 0977.821.821
Cơ Sở Hạ Tầng

* Hệ thống giao thông:

 • Mặt đường trải thảm bê tông nhựa nóng theo tiêu chuẩn VNH18-H30.
 • Trục chính Đông –Tây lộ giới: 70m.
 • Lộ giới được nội bộ: 4 – 6 làn xe.

* Hệ thống cấp điện:

 • Sử dụng lưới điện quốc gia.
 • Điện cung cấp đến hàng rào công trình của các doanh nghiệp, có điện áp 22 kV.
 • Tần số: 50 Hz.
 • Tổng công suất: 80 MVA.

* Hệ thống cấp nước:

 • Sử dụng nguồn nước từ Nhà máy nước Kênh Đông có công suất 300.000 m3/ngày – đêm do Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn phân phối.
 • Nguồn cung cấp nước ngầm từ Nhà máy khai thác nước ngầm từ xã Bình  Lợi do Công ty Nhựt Thành làm chủ đầu tư. Công suất: 2000 m3/ngày-đêm.

* Hệ thống thông tin liên lạc:

 • Mạng lưới thông tin liên lạc được cung cấp bởi VNPT - HCMC.
 • ADSL, IDD.

* Hệ thống xử lý nước thải:

 • Nước thải từ các Nhà máy phải được xử lý cục bộ tối thiểu đạt loại B theo Qui chuẩn Việt Nam QCVN: 24/2009/BTNMT trước khi xả vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp.
 • Công suất nhà máy xử lý nước thải của KCN An Hạ: 5.000 m3/ngày-đêm.